میخواهید درباره ما بیشتر بدانید؟

با تیم نقشه برداری ما آشنا بشید

مهندسین نقشه برداری میدانی ما با چندین سال تجربه در زمینه نقشه برداری ما را در جهت هرچه بهتر شدن و پیشرفت روز افزون یاری میکنند. از سمت راست مهندس عبدالهی، مهندس گلمکانی، محمد سراوانی، مهندس سیدامیرحسین سودمند تیم میدانی را تشکیل میدهند و عکاس عکس مهندس سید علیرضا سودمند مدیرعامل شرکت میباشند

افتتاحیه شرکت

اولین روزی که با آقایان مهندس گلمکانی و عبدالهی شرکت رو برای کارمون آماده میکردیم

پرسنل میدانی

پرسنل میدانی زحمتکش با تجربه مشغول نقشه برداری و استفاده از ج پی اس برای دریافت مختصات دقیق ملک مورد نظر